ผลงานการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Ulead VedioStudio X2

โปรเจกย่อย
          การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Ulead VedioStudio X2 ให้นักเรียนเลือกบทเพลงเกี่ยวกับเพลงเพื่อนแล้วนำมาตัดต่อวิดีโอ
     1.  เพลงกว่าจะรัก


     2. เพลงจะได้ไม่ลืมกัน

————————————————————–
โปรเจกใหญ่
          การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Ulead VedioStudio X2 ให้นักเรียนเลือกบทเพลงประจำโรงเรียนจากบทเพลง 13 บทเพลงของโรงเรียนแล้วเลือกมา 1 บทเพลงนำมาตัดต่อวิดีโอ
     1.  เพลงมีดีที่นางรอง (เพลงประจำโรงเรียนนางรอง)


     2. เพลงต้องถึงเส้นชัย (เพลงประจำโรงเรียนนางรอง)

Advertisement

ตอบคำถามหน่วยที่ 5 ความหมายของซอฟต์แวร์

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1. จงบอกความหมายของซอฟต์แวร์
2. ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่อะไร
3. จงบอกประโยชน์ของซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
4. แอสเซมบลีเป็นภาษาระดับใด และมีลักษณะอย่างไร
5. ตัวแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

คำถามทบทวนความจำ เรื่องวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
          ให้นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์ในยุคหลอดสุญญากาศและยุควงจรรวม ?
หลอดสุญญากาศ          วงจรรวม
 

ตอบคำถามทบทวนความจำ เรื่องวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

Information Technology.ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
     เพราะเหตุใดคอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ?

คำถามท้ายบทเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย

จากบทเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
     1. สื่อมัลติมีเดีย คืออะไร
     2. จงบอกประเภทของไฟล์รูปภาพ และ ไฟล์เสียง ว่ามีไฟล์ประเภทใดหรือไฟล์นามสกุลใดบ้าง

Introduction to WordPress.

Blog with WordPress.

อบรม Social Media ของ สทร.

ตัวอย่างรูปภาพอบรมเรื่องดีๆๆ กับ Social Media กับทีมงาน สทร. โดยอาจารย์กติกา ครับผม ที่โรงแรมแมกซ์ กรุงเทพฯ วันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553 ได้รับความรู้ในสิ่งดี ๆ มากมาย

ยินดีต้อนรับ

ครูนางรอง     ยินดีต้อนรับสู่บล็อกครูนางรอง เพื่อรอรับการอบรม Social Media ซึ่งจัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียการสอน (สทร.) เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ