คำถามทบทวนความจำ เรื่องวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
          ให้นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์ในยุคหลอดสุญญากาศและยุควงจรรวม ?
หลอดสุญญากาศ          วงจรรวม
 
โฆษณา

23 Responses

 1. ยุคหลอดสูญญากาศจะมีขนาดใหญ่กว่ายุควงจรรวม เปลืองไฟมากกว่ายุควงจรรวม จะเกิดความขัดข้องบ่อยกว่ายุควงจรรวม ราคาแพงกว่ายุควงจรรวม

 2. ยุคหลอดสูญญากาศจะมีขนาดและน้ำหนักมากมีปัญหาเรื่อความร้อนเพราะใช้พลังงานสูง
  ยุควงจรรวมมีขนาดเล็กและไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความร้อน

 3. ยุคสูญญากาศใช้พลังงานสูงทำให้เกิดความร้องจากการใช้งานและไส้หลอดขาดง่าย มีขนาดใหญ่
  ยุควงจรรวมใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยทำให้ประหยัด มีขนาดเล็ก

 4. ยุคหลอดสูญญากาศจะมีขนาดใหญ่กว่า เปลืองไฟมากกว่า จะเกิดความขัดข้องบ่อยกว่า และมีราคาแพงกว่า
  ยุควงจรรวม ยุคหลอดสูญญากาศใช้ดรัมแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำหลัก

 5. ยุคหลอดสูญญากาศจะใช้บัตรเจาะรูในการเก็บข้อมูลเเละคำสั่ง ใช้ดรัมเเม่เหล็กเป็นหน่วยความจำ ความเร็ว1ในพันวินาที จะมีความขัดข้อวทุกๆ 15 วินาที ส่วนยุดวงจรรวมคคือ จะมีการพัฒนาเป็นวงจรไอซี บรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนเเผ่นซิลิกอนเล็กๆ เกิดการขัดข้องเเค่1ครั้งใน23ล้านชั่วโมง

 6. อปกรณ์ในยุควงจรรวมจะมีขนาดเล็กกว่ายุคหลอดสูญญากาศ และในยุควงจรรวมจะมีความเชื่อถือได้มากกว่ายุคหลอดสูญญากาศ นอกจากนั้นยุควงจรรวมยังใช้อุปกรณ์ที่มีราคาถูกและใช้ไฟน้อยกว่ายุคหลอดสูญญากาศ

 7. คอมพิวเตอร์ในยุคสุญญากาศใช้หลอดสุญญากาศใช้บัตรเจาะรูในการเก็บของมูลและใช้ดรัมแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำหลักส่วนยุควงจรรวมจะใช้วงจรไอซีแทนส่วนด้านคุณภาพคอมพิวเตอร์ยุคหลอด สุญญากาศจะมีขนาดใหญ่ หนัก และตอนใช้ยังทำให้เกิดความร้อน ใช้งานลำบาก ส่วนคอมพิวเตอร์ยุควงจรรวมจะมีขนาดเล็ก ทำงานได้ ง่าย เร็วและแม่นยำมากขึ้น และยังประหยัดไฟกว่าอีกด้วย

 8. 1.ในยุคหลอดสุญญากาศคอมพิวเตอร์จะมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่ายุควงจรรวม
  2.ในยุคหลอดสุญญากาศจะเกิดการขัดข้องเฉลี่ยทุก ๆ 15 วินาที ส่วนในยุควงจรรวมจะขัดข้อง 1 ครั้งใน 23 ล้านชั่วโมง
  3.ยุควงจรรวมใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า
  4.ในยุควงจรรวมคอมพิวเตอร์มีความเร็วในการทำงานมากกว่า

 9. ยุคสูญญากาศมีขนาดใหญ่และหนักมาก มีการประมวลผลที่ผิดพลาดบ่อย เปลืองไฟกว่ายุควงจรรวม ต้องเสียเวลาในการอุ่นเครื่อง ไส้หลอดขาดง่าย
  ยุควงจรรวมมีขนาดเล็กกว่า 1/8 ตารางนิ้ว เป็นยุคที่มีการพัฒนาวงจร IC มีความเชื่อถือได้ ราคาถูก ใช้พลังงานน้อย

 10. หลอดสุญญากาศเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่ และต้องใช้กระแสไฟฟ้ามาก เพื่อเผาไส้หลอดให้เกิดประจุอิเล็กตรอน วิ่งผ่านแผ่นตาราง (grid) การทำงานของหลอดสุญญากาศเป็นวิธีการควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนที่วิ่งผ่านแผ่นตาร
  แต่วงจรรวม ได้นำเอาวงจรที่นำเอาไดโอด, ทรานซิสเตอร์, ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ และองค์ประกอบวงจรต่าง ๆ มาประกอบรวมกันบนแผ่นวงจรขนาดเล็ก ในปัจจุบันแผ่นวงจรนี้จะทำด้วยแผ่นซิลิคอน บางทีอาจเรียก ชิป (Chip) และสร้างองค์ประกอบวงจรต่าง ๆ ฝังอยู่บนแผ่นผลึกนี้ ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่เรียกว่า Monolithic การสร้างองค์ประกอบวงจรบนผิวผลึกนี้ จะใช้กรรมวิธีทางด้านการถ่ายภาพอย่างละเอียด ผสมกับขบวนการทางเคมีทำให้ลายวงจรมีความละเอียดสูงมาก สามารถบรรจุองค์ประกอบวงจรได้จำนวนมาก

  เพราะฉะนั้นยุคหลอดสุญญากาศเลยทำงานได้น้อยกว่ายุควงจรรวมทั้งยังกินไฟมากเกิดความร้อนสูงสู้ยุควงรจรวมไม่ได้…..

 11. อุปกรณ์ยุคสุญญากาศใช้หลอดสุญญากาศ และใช้บัตรเจาะรูในการเก็บของมูล ใช้ดรัมแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำหลัก ส่วนยุควงจรรวมจะใช้วงจรไอซี ส่วนด้านคุณภาพคอมพิวเตอร์ยุคหลอดสุญญากาศจะมีขนาดใหญ่ หนัก และตอนใช้ยังทำให้เกิดความร้อน ใช้งานลำบาก ทำให้ใส้หลอดขาดง่าย ต้องใช้พลังงานสูง ส่วนคอมพิวเตอร์ยุควงจรรวมจะมีขนาดเล็ก ทำงานได้ง่าย เร็วและแม่นยำมากขึ้น และยังประหยัดไฟกว่าอีกด้วย

 12. ในยุคของหลอดสุญญากาศใช้บัตรเจาะรูในการเก็บข้อมูล ใช้ครัมแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำหลักและมีความเร็วในการทำงานอยู่ในหน่วยหนึ่งในพันวินาทีแต่ในยุควงจรรวมได้พัฒนาวงจรไอซี ซึ่งบรรจุลงบนแผ่นซิลิคอนขนาดเล็ก สามารถบรรจุได้หลายร้อยวงจรอีกทั้งมีความเชื่อถือได้ มีความกระชับ ราคาถูก ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าในยุคของหลอดสุญญากาศ

 13. แตกต่างกันตรงที่ ยุคสุญญากาศ ใช้บัตรเจาะรูเก็บข้อมูล แต่ยุควงจรรวมใช้ซิลิคอนเก็บข้อมูล ซึ่งซิลิคอนมีขนาดเล็กและสามารถพกพาได้ง่ายกว่าบัตรเจาะรู

 14. ยุคหลอดสุญญากาศ ใช้หลอดสุญญากาศที่ประกอบด้วยหลอดสุญญากาศประมาณ 18000 หลอด ใช้บัตรเจาะรูในการจัดเก็นข้อมูล และใช้ดรัมแม่เหล็กเป็นหน่อยความจำหลักมีความเร็วในการทำงานอยู่ในหน่วย1000วินาที
  ปัญหาคือขนาดและน้ำหนักมากและไส้หลอดขาดง่าย

  ยุควงจรรวม เป็นยุคที่มีการพัฒนาวงจรไอซีเป็นการบรรจุวงจรอีเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นซิลิคอนเล็กๆขนาดเล็กกว่า1.8ตารางนิ้ว

 15. ยุคสูญญากาศอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ทันสมัยมากหนักเพราะนำเอาวัสดุที่ไม่ทนความร้อนมาเป็นอุปกรณ์หลักของวงจร เเละมีน้ำหนักมากในยุคนี้เลยทำงานได้ช้า

  ยุควงจรรวมเป็นยุคไอซีซึ่งมีการบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเเละไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความร้อนเเละยังเชื่อถือได้

 16. ยุคหลอดสุญญากาศ เป็นยุคที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากและหลอดสูญญากาศขาดง่าย ใช้กระแสไฟในการเพิ่มความร้อนก่อนเปิดเครื่อง

  ยุควงจรรวม เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์ขนาดเล็กกระทัดรัด ใช้ไฟฟ้าน้อย ไม่ต้องใช้กระแสไฟในการเพิ่มความร้อนก่อนเปิดเครื่อง

 17. แตกต่างกันตรงที่ ยุคสุญญากาศ ใช้บัตรเจาะรูเก็บข้อมูล แต่ยุควงจรรวมใช้ซิลิคอนเก็บข้อมูล ซึ่งซิลิคอนมีขนาดเล็กและสามารถพกพาได้ง่ายกว่าบัตรเจาะรู

 18. แตกต่างกันตรงที่ ยุคสุญญาณกาศมีขนาดใหญ่นำหนักมากทำงานช้านอกจากจะน้ำหนักมากแล้วจะมีปัญหาเรื่องความร้อนและใส่หลอดขาดง่าย ซึ่งยุควงจรรวมมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่า มีความเชื่อถือได้กระชับราคาถูกใช้พลังไฟฟ้าน้อยซึ่งการบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกก็มากกว่า

 19. ด้านอุปกรณ์ยุคสุญญากาศใช้หลอดสุญญากาศ และบัตรเจาะรูในการเก็บของมูล ใช้ดรัมแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำหลัก ส่วนยุควงจรรวมจะใช้วงจรไอซีแทน ส่วนด้านคุณภาพคอมพิวเตอร์ยุคหลอดสุญญากาศจะมีขนาดใหญ่ หนัก และตอนใช้ยังทำให้เกิดความร้อน ใช้พลังงานสูงทำให้ไส้หลอดขาดง่าย ใช้งานลำบาก ส่วนคอมพิวเตอร์ยุควงจรรวมจะมีขนาดเล็ก ทำงานได้ ง่าย เร็วและแม่นยำมากขึ้น และยังประหยัดไฟกว่าอีกด้วย

 20. ยุควงจรรวม มีการบรรจุวงจรลงบนแผ่นซิลิค่อนเล็กๆมีขนาด 1/8 ตารางนิ้ว ซึ่งมีสมบัติ มีความเชื่อถือได้ มีความกระชับ ราคาถูก ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย
  ส่วนยุคหลอดสูญญากาศ มีขนาดเท่าหลอดไฟฟ้าตามบ้าน ใช้บัตรเจาะรูในการเก็บข้อมูล ใช้ดรัมแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำหลัก มีความเร็วในการทำงานอยู่ในหน่วยหนึ่งพันวินาที

 21. ยุคสูญญากาศมีขนาดใหญ่และหนักมาก มีการประมวลผลที่ผิดพลาดบ่อย เปลืองไฟกว่ายุควงจรรวม ต้องเสียเวลาในการอุ่นเครื่อง ไส้หลอดขาดง่าย และมีค่าใช้จ่ายสูง
  ยุควงจรรวมมีขนาดเล็กกว่า 1/8 ตารางนิ้ว เป็นยุคที่มีการพัฒนาวงจร IC มีความเชื่อถือได้ ราคาถูก ใช้พลังงานน้อย สามารถเปลี่ยนจากเครื่องเล็กเป็นเครื่องใหญ่ได้เพราะมีหลายแบบและเริ่มนำระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่มาใช้เป็นตัวกลางในการควบคุมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ

 22. ยุคหลอดสุญญากาศ ใช้หลอดสุญญากาศขนาดเท่าหลอดไฟฟ้าตามบ้าน ใช้บัตรเจาะรูในการเก็บข้อมูล ใช้ดรัมแม่เหล็กเป็นหน่วยความหลัก
  ยุควงจรรวม มีการพัฒนาวงจรไอซีขนาดเล็กกว่า1/8ตารางนิ้ว มีคุณสมบัติเด่น 4 ประการ คือ มีความเชื่อถือได้ กระชับ ราคาถูก และประหยัด

 23. ยุคหลอดสุญญากาศ ใช้หลอดสุญญากาศขนาดเท่าหลอดไฟฟ้าตามบ้าน ใช้บัตรเจาะรูในการเก็บข้อมูล ใช้ดรัมแม่เหล็กเป็นหน่วยความหลัก มีความเร็วในการทำงานอยู่ในหน่วยหนึ่งในพันวินาที
  ยุควงจรรวม มีการพัฒนาวงจรไอซีขนาดเล็กกว่า1/8ตารางนิ้ว มีคุณสมบัติเด่น 4 ประการ คือ มีความเชื่อถือได้ กระชับ ราคาถูก และประหยัด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: