ผลงานการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Ulead VedioStudio X2

โปรเจกย่อย
          การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Ulead VedioStudio X2 ให้นักเรียนเลือกบทเพลงเกี่ยวกับเพลงเพื่อนแล้วนำมาตัดต่อวิดีโอ
     1.  เพลงกว่าจะรัก


     2. เพลงจะได้ไม่ลืมกัน

————————————————————–
โปรเจกใหญ่
          การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Ulead VedioStudio X2 ให้นักเรียนเลือกบทเพลงประจำโรงเรียนจากบทเพลง 13 บทเพลงของโรงเรียนแล้วเลือกมา 1 บทเพลงนำมาตัดต่อวิดีโอ
     1.  เพลงมีดีที่นางรอง (เพลงประจำโรงเรียนนางรอง)


     2. เพลงต้องถึงเส้นชัย (เพลงประจำโรงเรียนนางรอง)

Advertisements

คำถามท้ายบทเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย

จากบทเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
     1. สื่อมัลติมีเดีย คืออะไร
     2. จงบอกประเภทของไฟล์รูปภาพ และ ไฟล์เสียง ว่ามีไฟล์ประเภทใดหรือไฟล์นามสกุลใดบ้าง