คำถามทบทวนความจำ เรื่องวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
          ให้นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์ในยุคหลอดสุญญากาศและยุควงจรรวม ?
หลอดสุญญากาศ          วงจรรวม
 
Advertisements

ตอบคำถามทบทวนความจำ เรื่องวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

Information Technology.ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
     เพราะเหตุใดคอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ?