ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          1. อธิบายเครื่องมือการสร้างวีดีโอได้
          2. สามารถเข้าโปรแกรมและอธิบายองค์ประกอบของโปรแกรมตัดต่อวีดีโอได้
          3. อธิบายเครื่องมือตัดต่อวีดีโอได้
          4. ปฏิบัติการตัดต่อวีดีโอและปรับแต่งวีดีโอได้
          5. ปฏิบัติการเพิ่มเทคนิควีดีโอแบบต่าง ๆ ได้
          6. ปฏิบัติการสร้างส่วนตอนต้นของวีดีโอ
          7. แปลงไฟล์และบันทึกสื่อเพื่อนำไปใช้งานได้
          8. จัดทำโครงงานขนาดเล็กได้

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: